De komende ledenvergadering van de OVD op maandag 20 mei a.s. staat in het teken van de lente en meer bewegen. De ALV is te gast bij de rijwielwinkel van het OVD-lid Robby Herckenrath. Naast de standaard ledenvergadering zal Robby een uitgebreide presentatie geven van zijn bedrijf Herckenrath Fietsplaza waarbinnen zijn eigen ontworpen merk Lugano een prominente plaats in zal nemen. De aanwezige leden krijgen uitgebreid de mogelijkheid om kennis te maken met elektrische fietsen op de speciaal ontworpen testbaan.

Barbecue en verloting elektrische fiets!

De ALV wordt omlijst met een mooie barbecue en buffet en kent als hoogtepunt de verloting van een elektrische fiets, Lugano model ELO TOUR, onder de aanwezige OVD-leden.

Klik hier om u aan te melden.