Het lidmaatschap van de OVD biedt veel voordelen. Naast uitbreiding van uw netwerk en gezellige bijeenkomsten, kunt u ook profiteren van centrale inkoopvoordelen en voordelige tarieven voor het ledscherm.

Contributie

De contributie voor de Ondernemers Vereniging Druten bedraagt € 350,- (excl. 21% BTW) per jaar. Tijdens de algemene ledenvergadering van april 2017 is besloten om per 1-1-2017 niet meer maandelijks te factureren.  De contributie wordt in twee termijnen geïncasseerd.

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld. In de algemene ledenvergadering van 22-10-2002 is besloten dat de leden verplicht zijn om de contributie via automatische incasso te voldoen.

Lidmaatschap opzeggen

Opzegging van het OVD-lidmaatschap door een lid kan tegen het einde van het boekjaar (= kalenderjaar) met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (zie de statuten van de vereniging artikel 4). Derhalve vóór 1 december van een kalenderjaar. Deze opzegging dient altijd schriftelijk te gebeuren. De opzegging kun je sturen naar:

OVD
T.a.v. secretariaat
Van Heemstraweg 53
6651 KH Druten

Ook is het mogelijk om een mail te sturen naar info@ovd-druten.nl.

Statuten

Bekijk hier de statuten van de OVD