De OVD verzorgt op dinsdag 19 november 2019 een BHV basiscursus voor haar leden. Deze cursus wordt verzorgd door de organisatie Kompas uit Nijmegen en zal worden gegeven in d’n Bogerd.

De duur van de cursus bedraagt één dag waarna de betrokkenen een officieel BHV-certificaat krijgen. Deelname aan deze cursus is gratis voor OVD-leden. Vanwege het aantal beschikbare plaatsen is het aantal deelnemers per onderneming (OVD lid) in eerste instantie beperkt tot één.

In 2020 zal, naast de bovengenoemde basiscursus, ook een zogenaamde opfriscursus worden aangeboden. Deze cursus is bedoeld voor personen die reeds de basiscursus hebben gevolgd. De opfriscursus duurt een halve dag en is gratis voor OVD-leden.

Nadere informatie over beide cursussen is te vinden op de website van Kompas veiligheidsgroep Nijmegen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via deze link.