Tijdens de ledenvergadering 19 november j.l. hebben de aanwezigen ingestemd met de benoeming van ons nieuwe bestuurslid Johan Wiersma. Was u deze avond niet aanwezig? In dit artikel stelt Johan zich in het kort aan u voor. Hij zal 24 januari ook aanwezig zijn op de nieuwjaarsborrel van OMW, waar u uitgebreid met hem kennis kunt maken.

“Ik ben Johan Wiersma en woonachtig in Horssen. In  mijn werkzame leven hou ik me bezig met in- en verkoop van groenten en fruit voor de multinational Staay Food Group in Venlo. Ik ben vader van drie studerende kinderen. In mijn vrije tijd ben ik een fervent koker en verbonden aan de Cuisine Culinair Noord Limburg.”

“Mijn ambitie om actief lid te zijn van de Ondernemings Vereniging Druten is omdat ik ondersteuning wil bieden aan de ondernemers in de kerkdorpen. Ik vind netwerken belangrijk en ben zelf een intermediair; kan mensen en ondernemers aan elkaar koppelen. Hierin ik zie ik mijn toegevoegde waarde en wil bedrijfsbezoeken en netwerkbijeenkomsten (mede) organiseren.
Ik zie uit naar de nieuwjaarsborrel op 24 januari om jullie allemaal ontmoeten!”