Cortex Advocaten

Druten is sinds een half jaar een advocatenbureau rijker. In dit interview stelt het nieuwe OVD-lid Cortex Advocaten zich aan u voor. 

Wanneer is het bedrijf opgericht?
Cortex Advocaten is van start gegaan op 1 juli 2016. Op 2 september 2016 was de officiële opening.

Door wie is het bedrijf opgericht?
Cortex Advocaten wordt gevormd door Linda Wonnink, Maria Timmermans, Joris Nelissen en Edwin van Dijk. Allemaal ervaren advocaten (in totaal ruim 50 jaar ervaring). Deze vier advocaten zijn ook de oprichters van Cortex Advocaten.

Wat zijn de voornaamste bedrijfsactiviteiten?
Ons credo is ‘sparren, adviseren en procederen’. Dat doen wij pragmatisch, betrokken en overtuigend, zoals wij op onze website schrijven. Pragmatisch maar wel steeds vanuit een stevig juridisch fundament. Betrokken omdat het belang van onze cliënt ons vertrekpunt is. Overtuigend, omdat wij staan voor de zaak waarvoor wij advocaat mogen zijn.

Hoe onderscheidt Cortex Advocaten zich van de concurrentie?
Ook een advocaat moet waarde toevoegen. De cliënt zoekt een advocaat vaak pas op als hij in een geschil is beland, niet wordt betaald en naar de rechter toe moet om zijn geld binnen te krijgen, of zelf wordt gedagvaard. Wij bieden dan het bekende advocatenwerk al dan niet gehuld in toga. Wat wij graag willen is ook als het nog niet zo’n vaart loopt in verbinding te zijn met onze cliënten. Dat zijn vaak de momenten waarop een in de lucht hangend geschil of probleem nog gemakkelijk voorkomen kan worden, door bij te sturen met een goede brief of een goed gesprek en waarbij de advocaat nog even buiten beeld blijft. Bedrijven en instellingen zien daar vaak vanaf omdat zij afgeschrikt worden door het relatief hoge uurtarief van advocaten. Om die verbinding toch te kunnen creëren werken wij met abonnementen, waarbinnen de cliënt voor een relatief laag bedrag en zonder extra kosten even kan sparren, dus nog voordat een stevig advies of zelfs een procedure nodig wordt.

Wat was het leukste project ooit? / Waar zijn jullie het meest trots op?
Een van de kernwaarden van de advocaat is dat alles wat hij doet vertrouwelijk is en blijft. Dat maakt het lastig om vrijuit over een leuke zaak te spreken. Die zijn er uiteraard zeker, maar die blijven binnen de muren van ons kantoor. Het leuke van ons werk is overigens wel dat wij nog heel veel andere dingen doen, bijvoorbeeld het geven van cursussen en lezingen voor mensen uit de praktijk. Van zo’n cursus leren wij ook zelf weer, omdat je dan dingen hoort die vaak bij de behandeling van een zaak niet ter sprake komen. Ook zo houden wij maximaal verbinding met de praktijk en weten wij wat er bij onze cliënten speelt.

Wie zijn de personen achter het bedrijf?
Linda Wonnink is advocaat en gespecialiseerd in ondernemingsrecht, vennootschapsrecht en commerciële contracten. Maria Timmermans is advocaat en gespecialiseerd in arbeidsrecht, commerciële contracten en beslag- en executierecht. Joris Nelissen is advocaat en gespecialiseerd in arbeidsrecht, commerciële contracten en ondernemingsrecht. Edwin van Dijk is advocaat en gespecialiseerd in bouwrecht, vastgoedrecht, huurrecht en omgevingsrecht. Verder bestaat ons team uit Nicole Derksen, Angelique van Buuren en Gerda van de Pol die zorgen voor de secretariële ondersteuning.  Gerda is tevens incassomedewerkster en zorgt ervoor dat cliënten door hun debiteuren betaald worden.

Wat maakt jullie werk zo leuk?
Een advocaat is een belangrijke speler binnen onze rechtstaat. Zonder recht, zonder regels en afspraken, kan een samenleving niet functioneren. Waar mensen samenwerken zijn regels dus nodig, regels die beoordeeld moeten worden en waar mogelijk passend moeten worden gemaakt. En … diezelfde regels kunnen ook weer geschonden worden. Het is bijzonder boeiend om steeds weer opnieuw bij dat proces betrokken te zijn. Dat is de inhoudelijk kant van ons werk. En wat gewoon echt leuk is, is je cliënt, het persoonlijke contact, je mogen ‘bemoeien’ met wat hem of haar bezig houdt op goede en op minder fraaie momenten.

Hoe zien jullie de toekomst?
De advocatuur is enorm in beweging. Digitalisering vergt een andere wijze van werken. Op kantoor zelf, maar straks ook bij de rechtbank. De kritische cliënt vraagt om een andere vorm van prijsafspraken. Maar wat nooit zal veranderen is de menselijke maat, de klik tussen de advocaat en zijn cliënt. Die klik bepaalt ons werk. Dat is altijd zo geweest en dat zal blijven. Ofschoon ook in die zin de tijd zijn eigen vormen opeist. Tegenwoordig appen wij heel wat af. Met een duimpje voor een gewonnen zaak. Dat was 10 jaar geleden ondenkbaar.

Video opening 2 september 2016:

Cortex Advocaten
Kerkeland 9N
6651 KN Druten
Kantoor ‘Kanaalstaete’

088 4464 000
info@cortexadvocaten.nl
www.cortexadvocaten.nl