Gemeente Druten en gemeente West Maas en Waal werken samen met onderzoeksbureau Ecorys aan een actueel beeld van de ondernemers op hun werkomgeving in het Land van Maas en Waal. De gemeenten willen door middel van een enquête graag weten wat er bij de ondernemers leeft en speelt en wat ze belangrijk vinden.

Enquête over verschillende thema’s

De gemeenten vinden een goed vestigingsklimaat belangrijk. Om dit te kunnen verbeteren, blijven ze graag op de hoogte van wat er bij de ondernemers speelt. Daarom aan alle ondernemers in het Land van Maas en Waal de uitnodiging om deel te nemen aan een ondernemersenquête. De vragen gaan over verschillende thema’s. Thema’s als huidige vestigingslocatie, verbetermogelijkheden op en rondom huidige locatie, toekomstplannen, duurzaamheid, arbeidsmarkt en visie op samenwerking.

Hopen op hoge respons

De resultaten van de enquête gebruiken de gemeenten voor het verbeteren van het beleid rondom bedrijventerreinen en andere bedrijfslocaties en voor het ontwikkelen van gezamenlijke acties. Wethouders André Springveld van Druten en Sander Bos van West Maas en Waal roepen ondernemers op om de enquête vooral in te vullen: ‘Wij hopen op een hoge respons. Want hoe meer ondernemers de enquête invullen, hoe beter het beeld. En het invullen kost maar zo’n 10 minuten.’

Vult u hem in? U vindt de enquête op www.druten.nl/ondernemersenquete