Voor de zomervakantie zijn studenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) bezig geweest met een stageproject van de OVD voor de geleding Industrie & Dienstverlening.

De centrale vraag van het onderzoek was: In hoeverre sluit de huidige dienstverlening van de OVD aan bij de wensen en behoeften van de huidige leden?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, zijn er diverse interviews gehouden met OVD-leden. Ook bedrijven die (nog) geen lid zijn, zijn benaderd.

De resultaten van het onderzoek zijn donderdag 1 september gepresenteerd tijdens de OVD netwerkbijeenkomst:

Presentatie onderzoek HAN Industrie & Dienstverlening