OVD - ONDERNEMERS VERENIGING DRUTEN

Verdeling bestuurstaken

Bij de analyse van de verenigingsdoelstellingen is beschreven welke taken de vereniging uit moet voeren om aan deze doelstelling te voldoen.

In het linker overzicht is aangegeven wie voor welke taak verantwoordelijk is, en wie het eerste aanspreekpunt is voor deze taken. In de nabije toekomst zal een backup voor elke taak ingevuld worden, zodat altijd een aanspreekpunt beschikbaar is. Mocht dit niet werken dan kan altijd een escalatie naar de voorzitter plaatsvinden.
De namen en functies van de bestuursleden staan hieronder weergegeven.

OVD Team

Bestuursleden