OVD - Ondernemers Vereniging Druten

Ledenadministratie

Het lidmaatschap van de OVD heeft veel voordelen 

Door actieve deelname aan de OVD kunt u uw netwerk naar hartenlust uitbreiden. Daarnaast zijn er ook de dienstverleningen (OVD bonnen en LED schermen) en we vertegenwoordigen naar gemeentelijke en regionale werkgroepen. Direct contact met bestuursleden is mogelijk door korte en open lijnen. Van elk bestuurslid is bekend waar hij of zij voor staat (zie de pagina "Bestuur" van de bestuursleden).

Contributie

De hoogte van de contributie is in de algemene ledenvergadering van april 2017 vastgesteld op € 350,– (exclusief BTW) per heel jaar. De hoogte van de contributie is sindsdien niet meer aangepast.
De contributie wordt jaarlijks automatisch geïncasseerd (eenmalig in de maand februari). Met uw inschrijving geeft uw de penningmeester van de OVD toestemming de contributie via een incasso te innen.

Privacy regels

De OVD Druten voert een ledenadministratie voor interne doeleinden. Dat wil zeggen dat geen persoonlijke gegevens van onze leden aan derde partijen verstrekt worden. Indien een derde partij gegevens opvraagt van afzonderlijke leden, zal het bestuur in contact treden met het betreffende lid, waarna het lid wel of geen contact op kan nemen met de derde partij.
Het volledige privacy reglement wordt na goedkeuring door het bestuur en de ledenvergadering gepubliceerd.

Leden van de Ondernemers vereniging Druten 

Klik op onderstaande button en zie de gehele OVD Ledenlijst in alfabetische volgorde met de bijbehorende plaatsen en handige links naar de websites.

Zie de OVD Ledenlijst
Klik op onderstaande buttons voor de formulieren van de Ledenadministratie:

Kom bij de OVD en meldt u zich nu aan als nieuw lid

Bestaande gegevens laten wijzigen

U wilt het OVD lidmaatschap beëindigen