OVD - Ondernemers Vereniging Druten

Doelstellingen

De OVD is een vereniging van lokale ondernemers die collectief activiteiten ondernemen en in gemeenschappelijkheid opkomt voor de belangen van haar leden en die een bijdrage levert aan het in standhouden en verbeteren van de sociaal economische structuur in de regio Druten.
De OVD geeft invulling aan haar doelstelling door:

 

Directe dienstverlening aan haar leden

• Door middel van trainingen,
• Door middel van publiciteit:
  LED-schermen en Evenementenscherm
  (zie ook onze website ovd-ledschermen.nl),
• Door middel van OVD Kadobonnen
  (zie ook onze website ovd-kadobonnen.nl).

Intern gericht

• Organiseren van bijeenkomsten voor haar leden die een sociaal karakter kunnen hebben,
• Organiseren van bijeenkomsten voor haar leden die een educatief karakter kunnen hebben,
• Organiseren van bijeenkomsten voor haar leden die een cultureel karakter kunnen hebben,
• Organiseren van bijeenkomsten voor haar leden waarin het bestuur de leden raadpleegt,
• Organiseren van bijeenkomsten waarin het bestuur verantwoording aflegt naar de leden met betrekking tot genomen besluiten, uitgevoerde acties en de financiële situatie,
• Inrichten en onderhouden van communicatie naar de leden over lopende zaken.

Extern gericht

• Invloed uitoefenen op het sociaal economisch beleid van de gemeente Druten,
• Ondersteunen van maatschappelijk relevante projecten binnen de gemeente Druten,
• Actieve ondersteuning voor het in standhouden van de sociaal culturele relevante faciliteiten binnen de gemeente Druten,
• Participatie in regionale projecten en activiteiten die relevant zijn voor haar leden.
• Ondersteuning van projecten gericht op technisch onderwijs in de regio.
• Bovenstaande zaken worden besproken met de betrokken wethouder van de gemeente Druten.